Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Pracowni

Druga Pracownia Fizyczna (IIPF), Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB) oraz Pracownia Badań Materiałów I (PBM-1) przeznaczone są odpowiednio dla studentów III-go roku fizyki, III roku biofizyki oraz II roku zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.

Głównym celem dydaktycznym obu pracowni jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami badawczymi różnych działów fizyki eksperymentalnej, a także doskonalenie ich umiejętności doświadczalnych na wszystkich etapach eksperymentu fizycznego (sformułowanie problemu, przygotowanie planu eksperymentu i przeprowadzenie go zgodnie z regułami sztuki, analiza otrzymanych wyników, wybór optymalnej metody obliczeniowej, dyskusja błędów i niepewności pomiarowych, a także przygotowanie sprawozdania, czyli końcowego opisu wykonanego doświadczenia, który ma charakter publikacji naukowej).
Opracowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń studenci wykonują w ramach zajęć przy ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi dane ćwiczenia.Z zestawów ćwiczeniowych na Pracowni korzystają także studenci biotechnologii, ochrony środowiska oraz studenci wyższych lat wykonujący pracownie  specjalistyczne.