Terminy składania sprawozdań dla studentów fizyki (IIPF) i biofizyki (PMFB)
w semstrze zimowym, rok akademickim 2020/21

  II PF PMFB
  Termin złożenia
sprawozdania
Termin zaliczenia
sprawozdania
Termin złożenia
sprawozdania
Termin zaliczenia
sprawozdania
I tura/
ćwiczenie nr 1
       
II tura/
ćwiczenie nr 2
       
III tura/
ćwiczenie  nr 3
       
IV tura/
ćwiczenie nr 4
       

Ogłoszenia