Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

i wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interferometr Michelsona

Interferometr Michelsona

Na terenie II Pracowni Fizycznej został przygotowany nowy zestaw eksperymentalny, bazujący na interferometrze Michelsona. Zestaw pozwala na wykonanie szeregu pomiarów ilościowych, a w tym: długości fali światła laserowego, pomiaru spójności czasowej światła laserowego oraz diod świecących, współczynnika załamania gazów oraz współczynnika załamania szkła. Możliwe jest także precyzyjne badanie rozszerzalności termicznej materiałów oraz charakterystyk pracy elementów piezoelektrycznych.

Dzięki wysokiej stabilności układu, studenci mogą obserwować interferencję światła białego, a także zbudować symulator detektora LIGO, który jest połączeniem interferometru Michelsona i interferometru Fabry’ego-Pérota. W symulatorze tym poddaje się detekcji słabe drgania mechaniczne.

Zestaw jest przeznaczony dla studentów pierwszego i drugiego stopnia.