Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia

dla studentów

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Informacje o XXIV Studenckiej Sesji Plakatowej

Informacje o XXIV Studenckiej Sesji Plakatowej

XXIV Studencka Sesja Plakatowa

 

Szanowni Państwo,

w tym roku akademickim Studencka Sesja Plakatowa (SSP) odbędzie się w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2022 r. Zakładam, że odbędzie się ona zarówno w formie elektronicznej jak i stacjonarnej, tzn. z prezentacjami studentów przy plakatach w holu głównym Wydziału FAIS w środę 1 czerwca. W tym drugim przypadku jest to jednak uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Zgodnie z tradycją, XXIV SSP będzie połączona z konkursem na najlepszy plakat, który zostanie wybrany głosami pracowników Wydziału FAIS. Główną nagrodę w tym konkursie, ufundowaną przez Dyrekcję Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, stanowi laptop biznesowy. Ponadto, również autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Na potrzeby części elektronicznej SSP, zakwalifikowane plakaty zostaną przygotowane w formie albumu, który dostępny będzie na stronie IIPF od 30 maja. Wobec tego wszyscy Państwo jesteście proszeni o przesłanie do 20 maja, na adres pana Artura Michałka (artur.michalek@uj.edu.pl), swojej fotografii (niekoniecznie takiej do legitymacji czy paszportu) oraz krótkiej prezentacji (do 1500 znaków) własnej osoby zawierającej np. kierunek studiów, osiągnięcia, zainteresowania, pasje etc.

Zasady organizacyjne XXIV SSP:

 • Wykonanie plakatu na Studencką Sesję Plakatową jest obowiązkowe dla wszystkich studentów wykonujących ćwiczenia w ramach IIPF i PMFB w roku akademickim 2021/2022.

 • Studenci wykonują plakaty indywidualnie w formie elektronicznej, a ich tematy dotyczą jednego z zaliczonych wcześniej ćwiczeń.

 • Plakaty oceniane są pod względem treści i formy przez opiekuna naukowego w skali
  od 0 do 5 punktów. Przy obliczaniu końcowej oceny za semestr, punkty otrzymane za plakat są doliczane do sumy punktów uzyskanych za zaliczone ćwiczenia.

 • Plakat zostaje zakwalifikowany do prezentacji podczas XXIV Studenckiej Sesji Plakatowej w wyniku wstępnej preselekcji, która odbywa się na podstawie oceny punktowej wystawionej przez opiekuna. Minimalna liczba punktów dająca prawo udziału w XXIV SSP wynosi 3.

Terminy:

 • 11 kwietnia - podanie do administratora IIPF (artur.michalek@uj.edu.pl) tytułu plakatu i nazwiska opiekuna. Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku w podanym terminie, temat plakatu zostanie przydzielony odgórnie.

 • 20 maja – przesłanie do opiekuna końcowej elektronicznej wersji plakatu w formacie pdf oraz autoprezentacji i odpowiedniej fotografii (w formacie png, jpg lub pdf)

Szczegóły techniczne:

 • Plakat musi być wykonany w formacie A1 w orientacji pionowej.

 • Nagłówek plakatu (o wymiarach 11 cm - szerokość × 44 cm - wysokość) zawierający nazwiska autora i opiekuna naukowego, a także afiliację oraz numer plakatu zostanie dostarczony każdemu uczestnikowi sesji. Nagłówek taki należy umieścić w lewym górnym rogu plakatu.

 • II PF jest odpowiedzialna za wydruk plakatów konkursowych i ponosi związane z tym koszty.

Kraków, 12.01.2022

dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ

kierownik IIPF i PMFB