Najważniejsze informacje

Godziny otwarcia Pracowni

  • Pracownia jest otwarta dla studentów w roku akdemickim codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.30
     
  • Dostęp w innych godzinach należy ustalić z pracownikami Pracowni

     

Dostępne oprogramowanie

W czasie gdy Pracownia jest czynna, Studenci mogą  (jeśli nie ma wyznaczonych ćwiczeń) korzystać z komputerów i oprogramowania dostępnego na Pracowni opracowując dane doświadczalne. Na każdym komputerze (oprócz oprogramowania specjalistycznego wymaganego do wykonania danego ćwiczenia) zainstalowany jest ORIGIN (do analizy i opracowania danych) oraz OPEN OFFICE (do przygotowania raportu). Na wybranych konputerach, w ramach posiadanych licencji zainstalowany jest pakiet MS OFFICE.


 

Drukarka sieciowa

Pracownia umożliwia również wydrukowanie raportu (sprawozdania) z wykonanego ćwiczenia. Drukarka sieciowa (dostępna z wewnętrzej sieci Pracowni) jest do dyspozycji Studentów i znajduje się w pokoju asystenckim F-2.24.

Pokój socjalny

Na terenie Pracowni do dyspozycji studentów jest pokój socjalny (G-2.05). W czasie przerwy można zjeść posiłek przy stoliku, czy napić sie kawy lub herbaty.