Pracownicy Pracowni

Kierownik Pracowni

   dr hab., prof. UJ Krzysztof Dzierżęga
 

   tel. 12 664 4684
   Zakład Fotoniki
   pok.: C-1.18

   krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl
 

 

Koordynator Pracowni Badań Materiałów I

   dr hab. Jakub Rysz
 

   tel. 12 664 4721
   Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
   pok.: D-1.40

   jakub.rysz@uj.edu.pl
 

 

Pracownicy

   mgr Artur Michałek
 

   tel. 12 664 4982, 4576
   II Pracownia Fizyczna
   pok.: F-2.21

   artur.michalek@uj.edu.pl
 

 

   Adam Mucha
 

   tel. 12 664 4984, 4576
   II Pracownia Fizyczna
   pok.: F-2.21

   adam.mucha@uj.edu.pl