Regulaminy i przepisy BHP

 

Na II Pracowni Fizycznej Studenci sa zobowiązani przestrzegać zarówno Regulaminu Pracowni jak i przepisów BHP.

Regulamin Pracowni dotyczy organizacji zajęć, przebiegu ćwiczeń oraz podaje zasady oceny ćwiczeń i zaliczenia Pracowni.

Zagrożenia wystepujące na Pracowni oraz zasady bezpieczeństwa ujęte są w Przepisach  BHP.

Przed przystapieniem do ćwiczeń studenci są zobowiązani do zapoznania się tak z Regulaminem Pracowni jak i z przepisami BHP.

 

Regulaminy

Przepisy BHP