Sesja plakatowa

Od 1999 roku, w semestrze letnim, organizowana jest w II Pracowni Fizycznej otwarta dla gości Sesja Plakatowa, podczas której studenci przedstawiają sprawozdanie w formie plakatu z jednego dowolnie wybranego ćwiczenia. Pomysłodawcą Sesji był ówczesny kierownik Pracowni, a późniejszy rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł.

Sesja Plakatowa stanowi bardzo wartościowy element dydaktyczny programu II PF. Jej celem jest nabycie i poszerzenie umiejętności w zakresie publicznej prezentacji wyników doświadczeń przeprowadzonych w Pracowni.

Studenci poznają reguły przebiegu konferencji naukowej, uczą się formy prezentacji swoich wyników naukowych oraz mają możliwość dyskusji naukowej z pracownikami naukowymi i swoimi kolegami.