Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastosowanie metody rezystometrycznej do badania przemiany martenzytycznej w stopach z pamięcią kształtu / Martensitic Transformation in Shape Memory Alloys Investigated by Resistometric Method

 

Celem ćwiczenia jest poznanie rezystometrii jako ważnej i wygodnej metody badania fazowych przemian strukturalnych w ciałach krystalicznych. Cel ten jest realizowany na przykładzie obserwacji pętli przemiany martenzytycznej w stopie Ni-Ti (nitinol) mającym zastosowanie m.in. w technologii chirurgii twarzowo-szczękowej.

Przemiana martenzytyczna wywiera silny efekt na wartość oporu elektrycznego stopu i stąd jej przebieg można skutecznie badać mierząc temperaturową zależność oporu elektrycznego w zakresie występowania przemiany.

Zadaniem wykonującego ćwiczenie jest wyznaczenie temperatur charakterystycznych początku i końca przemiany martenzytycznej oraz przemiany odwrotnej, jak również oszacowanie niepewności uzyskanych wartości. Pomiary są zautomatyzowane i ich przebiegiem steruje komputer. Ze względu na to, iż badane przemiany zachodzą w przedziale temperatur od 150 K do 280 K, próbka zainstalowana jest wewnątrz kriostatu chłodzonego za pomocą par ciekłego azotu.

 

 The aim of this laboratory class is to introduce resistometry as an important and convenient experimental technique used to study structural phase transformations in conducting crystalline solids. This aim is realized by observation of resistivity hysteresis loop in the Ni-Ti alloy which has vast medical (e.g. facial-jaw surgery and braces) and industrial
applications.

The martensitic transformation strongly influences electrical resistivity thus this kind of transformation can be easily investigated by measuring electrical resistivity vs. temperature dependence.