Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie magnetycznych przemian fazowych oraz przemian typu „porządek-nieporządek" w związkach międzymetalicznych metodą rezystometryczną / Resistometric studies of magnetic and order-disorder structural phase transitions in intermetallic compounds

 

Celem ćwiczenia jest poznanie rezystometrii jako ważnej i wygodnej metody badania przemian fazowych w ciałach krystalicznych. Cel ten jest realizowany na przykładzie obserwacji i analizy anomalii zależności temperaturowej oporu elektrycznego związku międzymetalicznego FePd związanej z zachodzącym w nim procesem porządkowania atomowego oraz zmianą uporządkowania magnetycznego.

Resistometry is a convenient and effective tool for detection of phase transitions in bulk conductors. The aim of this lab is to observe and analyze anomalies in the temperature dependence of resistivity of FePd intermetallic compound which are associated with atomic ordering process and changes in magnetic ordering of the sample during heating and cooling.