Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Światłowodowa siatka Bragga

 

Ćwiczenie poświęcone jest badaniu właściwości tzw. światłowodowych siatek Bragga (SSB) w kontekście ich zastosowania w układach czujnikowych: temperatury, ciśnienia lub/i odkształcenia. SSB jest światłowodem, w którym współczynnik załamania światła rdzenia zmienia się w sposób periodyczny. Periodyczność taka jest zazwyczaj uzyskiwana poprzez naświetlanie światłowodu czułego na promieniowanie UV, przestrzennie modulowaną silną wiązką lasera UV. Wprowadzona do takiego światłowodu szeroka spektralnie wiązka światła ulega częściowo odbiciu od struktury zmodulowanego przestrzennie współczynnika załamania. Długość fali dla której następuje odbicie zwana jest długością fali Bragga i silnie zależy od okresu wytworzonej siatki i średniej wartości współczynnika załamania rdzenia. Te wielkości zależą z kolei od parametrów zewnętrznych takich jak temperatura, ciśnienie czy odkształcenie jakiemu poddany jest światłowód, co sprawia, że SSB znalazły mnóstwo zastosowań czujnikowych.