Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Holografia / Holography

 

Ćwiczenie jest doświadczeniem z dziedziny rejestracji obrazów trójwymiarowych i interferometrii.

Holografia umożliwia pogłębienie wiedzy na temat interferencji światła oraz spójności czasowej i przestrzennej. Pozwala na zapoznanie się z laserem oraz wymaganiami stawianymi wiązkom światła pod kątem ich wykorzystania do rejestracji hologramów, w interferometrii oraz w eksperymentach optycznych.

W trakcie ćwiczenia są wykonywane hologramy typu transmisyjnego, objętościowego i tęczowego. Hologramy pierwszego typu są odtwarzane przy użyciu wiązki lasera, a pozostałe – światła białego.

Konstruowany jest również interferometr Michelsona lub Macha-Zehndera. Interferometr umożliwia nie tylko obserwację prążków interferencyjnych, ale także ilościowy pomiar ich kontrastu w funkcji różnicy długości dróg optycznych w ramionach interferometru. Pozwala to na zmierzenie drogi spójności światła lasera helowo-neonowego.

The aim of this experiment is to register and reconstruct the three dimensional images using holographic techniques and to perform an interferometric measurement. The holography gives the opportunity to deepen the knowledge in the field of the interference of light as well as its temporal and spatial coherence. It also allows students to get familiar with lasers and typical problems connected with preparation of the laser beams for experiments in optics. Students prepare various kinds of holograms --- transmission, volume and rainbow ones. The holograms of the first type are reconstructed using the laser light and the others --- using a white light. During the experiment students also build a Michelson interferometer. The interferometer allows one not only to observe the interference fringes but also to quantitatively measure their contrast as a function of the difference of the optical paths in the interferometer arms. This in turn leads to the calculation of the coherence time and length of the laser light.