Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Holografia cyfrowa / Digital holography

 

Ćwiczenie jest doświadczeniem z dziedziny rejestracji obrazów trójwymiarowych i interferometrii.

Holografia umożliwia pogłębienie wiedzy na temat interferencji światła oraz spójności czasowej i przestrzennej. Pozwala na zapoznanie się z laserem oraz wymaganiami stawianymi wiązkom światła pod kątem ich wykorzystania do rejestracji hologramów, w interferometrii oraz w eksperymentach optycznych.

W trakcie ćwiczenia są wykonywane hologramy typu transmisyjnego, objętościowego i tęczowego. Hologramy pierwszego typu są odtwarzane przy użyciu wiązki lasera, a pozostałe – światła białego.

Konstruowany jest również interferometr Michelsona lub Macha-Zehndera. Interferometr umożliwia nie tylko obserwację prążków interferencyjnych, ale także ilościowy pomiar ich kontrastu w funkcji różnicy długości dróg optycznych w ramionach interferometru. Pozwala to na zmierzenie drogi spójności światła lasera helowo-neonowego.

In this experiment students perform a lensless Fourier transform holography. This kind of holography is a counterpart of a classical transmission holography - the hologram is recorded with a digital camera instead of a photosensitive plate. Finally, the hologram is reconstructed using mathematical methods on a computer. During this experiment students get familiar with a design and preparation of optical setups as well as with the field of Fourier optics.