Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiar energii cząstek α spektrometrem półprzewodnikowym. Wyznaczanie strat energii cząstek α w powietrzu i aluminium / Energy measurement of α particles by a semiconductor spectrometer. Determination of energy-losses of α particles in aluminium and air

 

Tematem ćwiczenia jest badanie jednego z trzech podstawowych rodzajów promieniowania, z jakimi spotykamy się w naturze, a mianowicie promieniowania α. Cząstki α to jądra helu 4He emitowane z reguły z ciężkich jąder atomowych. Pierwsza interesująca właściwość jest taka, że średni czas życia izotopów emitujących cząstki α ma nadzwyczaj szeroki zakres. Następnie, ponieważ są to cząstki złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów, czyli posiadają dużą masę i ładunek, ich oddziaływanie z materią ma specyficzne właściwości. Właściwości te, interesujące same w sobie, pozwalają również na bardzo pożyteczne wykorzystanie promieniowania α (czy w ogóle promieniowania hadronowego) w medycynie, w terapii hadronowej. Podczas ćwiczenia będzie można zapoznać się z własnościami oddziaływania cząstek α z materią oraz z metodami pomiaru energii cząstek α.

Na podstawie analizy zarejestrowanych interferogramów wyznaczane jest rozszczepienie zeemanowskie badanej linii rtęci oraz wartość indukcji pola magnetycznego, w której to rozszczepienie nastąpiło.

 The purpose of this exercise is a quantitative measurement of energy losses of α radiation induced by its interaction with matter – aluminium foil and air of different pressure will be used as a medium.