Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiar widm promieniowania β przy pomocy spektrometru magnetycznego / Measuring the spectra of beta radiation using a simple magnetic spectrometer

Celem eksperymentu jest pomiar widm promieniowania β emitowanego w rozpadzie 22Na i 90Sr oraz ich opis teoretyczny. Pomiar widm oraz ich analiza teoretyczna pozwalają na wyznaczenie maksymalnej energii promieniowania β w badanych rozpadach.

Wykonywany w ćwiczeniu pomiar jest przykładem zastosowania prostego spektrometru magnetycznego do badania widm pędowych promieniowania. Ćwiczenie zaznajamia z zasadą działania spektrometru magnetycznego oraz detektora Geigera-Müllera. Do analizy kształtu zmierzonych widm pędowych konieczne jest zapoznanie się z teorią rozpadu β.

Zestaw eksperymentalny stanowią: spektrometr magnetyczny składający się z żelaznych rdzeni oraz cewki, zasilacz elektromagnesu, miernik uniwersalny, przelicznik, detektor Geigera- Müllera, teslomierz z próbką Halla, źródła radioaktywne 22Na i 90Sr.

The aim of the exercise is to measure the spectra of beta radiation emitted in the decay of 22Na and 90Sr and their theoretical description. This exercise is an example of application of a simple magnetic beta spectrometer for measuring momentum and energy spectra for charged particles.