Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami optycznymi roztworów kropek kwantowych. Studenci dokonują pomiaru widma absorpcji i emisji kropek kwantowych. Na podstawie wyznaczonych widm wyznaczają zależności między wielkością kropek a energią światła przez nie emitowanego.

Pomiaru widm absorpcji i emisji dokonuje się za pomocą układu jaki studenci zestawiają samodzielnie. Podstawowym elementem jest spektrometr z linijką CDD OceanOptics 4000, rejestrujący widmo światła w zakresie od 350 do 1000nm. Dodatkowo studenci mają do dyspozycji lampę halogenową, diodę LED 395nm lub laser 405nm oraz zestaw światłowodów.

Rapid miniaturization of electronic devices results in nanoscale dimensions of fabricated objects. In such regime classical laws governing the electron dynamics are no longer valid and the role of quantum effects is manifested. Objects with all dimensions in the nanoscale range – quantum dots – as regarded as one of the most promising. They are often called “artificial atoms” due to the discrete fluorescence spectrum comprised of narrow lines characterized by a specific wavelengths accurately related to the quantum dot spatial dimensions. In the experiment, by application of the CCD spectrometer, we record both fluorescence and absorption spectrum. The analysis allows us to determine the band gap of the CdTe crystal.