Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu elektrofizjologii komórek żywych.

Podczas wykonywania ćwiczenia studenci poznają mechanizmy procesów jonowych zachodzących w błonie komórkowej żywych komórek oraz dokonują ich pomiarów przy pomocy techniki Patch Clamp. Podczas przeprowadzania eksperymentu uczestnicy ćwiczenia powinni zidentyfikować obecne w komórce typy kanałów jonowych oraz zaobserwować wpływ specyficznych związków na zmianę ich aktywności.

Pomiary są wykonywane na urządzeniu do automatycznych pomiarów elektrofizjologicznych Port-a-Patch firmy Nanion Technologies (Szwajcaria).

Ćwiczenie to wprowadza w specyfikę procesów jonowych zachodzących w poprzek błony komórkowej oraz pozwala zaznajomić się z wielkościami elektrycznymi charakteryzującymi fizjologiczny stan błon żywych komórek. Technika patch-clamp jest jedną z podstawowych technik badawczych wykorzystywanych przy badaniu pojedynczych neuronów bądź aktywności całego rejonu tkanki nerwowej.

The main purpose of this exercise I to get acquainted with basic knowledge about electrophysiological studies on living cells performed using Patch Clamp (PC) technique. During classes students will learn about ionic mechanisms taking place in living cell and will register some of them using simple PC protocols. Students should identify the types of channels present in investigated cells and check the impact of selected chemical blockers on cell behavior.