Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroforeza białek na żelu poliakrylamidowym / Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)

 

Elektroforeza białek należy do podstawowych technik biochemicznych wykorzystywanych w biologii molekularnej i medycynie do oceny jakościowej i ilościowej białek (elektroforeza analityczna) oraz niekiedy jako technika preparatywna do oczyszczania białek.

W technice tej wykorzystuje się zjawisko elektrokinezy, w wyniku którego makrocząsteczeki obdarzone niezrównoważonym ładunkiem elektrycznym przemieszczają się pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Prędkość przemieszczania się naładowanej elektrycznie makrocząsteczki zależy od kilku czynników tj.: od ładunku cząsteczki, jej rozmiaru, kształtu oraz oporów ruchu środowiska.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką elektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym w obecności siarczanu dodecylu sodu (SDS), w warunkach zredukowanych. Podczas ćwiczenia student zapozna się z metodyką przygotowania próbki białka do elektroforezy, wykonana samodzielnie żele poliakrylmidowe do rozdziału białek, wykona rozdziały białek w różnych warunkach gęstości żelu poliakrylamidowego, wykona barwienie białek w żelach oraz dokona samodzielnej analizy ilościowej i jakościowej żeli w celu wyliczenia masy cząsteczkowej analizowanej próbki białka. Istnieje możliwość analizy własnej próbki białka.

During classes you will have opportunity to learn the most popular method used in molecular biology for qualitative and quantitative protein analysis.
Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in denaturing conditions has been developed by Urlich K. Laemmli (1970), where incorporated detergent sodium dodecyl sulphate (SDS) into discontinuous denaturing buffer system was used to analyze bacteriophage T4 protein profile and molecular mass. Since this time the paper by Leammli has been cited more than 300 thousand times and the SDS-PAGE method were applied in many modifications for the basic and advanced protein analysis, including protein cleaning for mass spectrometry (MS).