Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LIBS - analiza materiałowa metodą spektroskopii plazmy indukowanej laserem

 

Ćwiczenie jest eksperymentem dotyczącym analizy składu chemicznego materiałów z wykorzystaniem spektroskopii plazmy indukowanej laserem.

Wiązka lasera zogniskowana na badanej próbce materiału powoduje jego ablacje, a w dalszej kolejnosci podgrzewanie i jonizacje powstałych par i ostatecznie generacje plazmy. Tak wytworzona plazma jest źródłem silnego promieniowania ciągłego i dyskretnego, charakterystycznego dla atomów występujacych w danej próbce. Promieniowanie emitowane przez plazmę jest rejestrowane poprzez swiatłowód za pomocą spektrometru z zamontowaną, w jego płaszczyźnie ogniskowej, kamerą ze wzmacniaczem obrazu CCD (ang. charge-coupled-device). Analiza zarejestrowanego widma promieniowania pozwala na analizę składu chemicznego badanej próbki.

Podstawowym celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z fizycznymi i doświadczalnymi podstawami techniki spektroskopii indukowa-
nej promieniowaniem laserowym (LIBS – ang. laser induced breakdown spectroscopy) oraz przeprowadzenie analizy składu chemicznego kilku wybranych próbek.