Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie magnetycznej relaksacji protonów metodą echa spinowego / Studding Magnetic Relaxation of Protons by Spin Echo Method

Celem niniejszego ćwiczenia jest poznanie impulsowych metod stosowanych w technice magnetycznego rezonansu jądrowego.

Podczas ćwiczenia student zapoznaje się z działaniem spektrometru MRI, samodzielnie planuje i wykonuje pomiary ( w tym przygotowuje roztwory) dzięki czemu nabiera praktyki laboratoryjnej przydatnej w dalszym toku studiów. Podstawowym wynikiem przeprowadzonych pomiarów jest wyznaczenie czasów relaksacji spin-sieć T1 oraz spin-spin T2 roztworów wodnych związków nieorganicznych (np. CuSO4) jak również związków organicznych (aminokwasy, białka, cukry).

Wykonywane są również pomiary zależności czasów T1 i T2 od stężenia badanej substancji (wstęp do analizy chemicznej metodą MRI) jak również pomiary czasów T1 i T2 w funkcji temperatury (badanie dynamiki molekularnej cieczy). Sposób przeprowadzenia ćwiczenia ma na celu jak najlepsze przybliżenie technik MRI, a w szczególności praktycznego aspektu wykorzystania w badaniach biofizycznych.

The goal of the exercise is an investigation of pulse methods of nuclear magnetic resonance (NMR). Student learns how NMR spectroscope works, plans and makes measurements (also prepares chemical solutions) and this way gets competences in laboratory work. The measuring of relaxation times T1 and T2 of protons in water solutions of organic and inorganic compounds is a basic result of exercise. Additionally there are also measurements of temperature and concentration dependence of T1 and T2.