Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Impulsowy spektrometr MRJ. Spektroskopia fourierowska i relaksometria / Pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectrometer. Fourier Spectroscopy and Relaxometry

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z impulsowymi metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ), a mianowicie:

  • z impulsową techniką detekcji sygnałów MRJ w domenie czasu
  • z techniką pomiarów czasów relaksacji
  • z analizą fourierowską zarejestrowanych sygnałów MRJ (opcjonalnie).

Program ćwiczenia obejmuje zapoznanie się z obsługą spektrometru PS 15, doborze właściwych parametrów pomiarowych, rejestracji sygnałów swobodnej precesji dla danych próbek (woda, roztwory jonów paramagnetycznych i gliceryny) w warunkach rezonansu i poza rezonansem, wykonaniu analizy fourierowskiej otrzymanych sygnałów MRJ (opcjonalnie) oraz pomiarów czasów relaksacji spin-spin i spin-sieć wybranych próbek przy użyciu różnych sekwencji impulsów.

 

The goal of exercise is exploring pulse methods of NMR:

  • Pulsed detection technique of NMR signals in time domain
  • Relaxation time measurement technique
  • Fourier analysis of signals

The exercise covers maintenance of PS15 spectrometer, free induction detection (FID) registration in and off the resonance, Fourier analysis of signals and measurement spin–spin and spin–net relaxation times