Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia i instrukcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie magnetycznego rezonansu jądrowego w ciałach stałych metodą fali ciągłej / Continuous wave NMR

 

Z początkiem roku 2015 II pracownia wzbogaciła się o nowy spektrometr NMR -  spektrometr fali ciągłej. Spektrometr ten daje studentom możliwość szerszego zapoznania się z metodą NMR w zastosowaniu do badania próbek ciałostałowych zawierających wodór lub fluor.

Z pomocą tego spektrometru możliwe jest wyznaczenie obu czasów relaksacji T1 i T2. Inne zastosowania to:

  • wyznaczanie stopnia krystalizacji polimerów,
  • badanie układów mikroheterogennych, takich jak układy biologiczne czy produkty żywnościowe (wyznaczanie zawartości wody, tłuszczów, fluoru),
  • badania próbek krystalicznych i amorficznych hydratów (badanie kształtu dubletu Pake'a, zależności kątowych widm o strukturze subtelnej, wyznaczanie odległości protonów w wodzie oraz stałych sprzężenia dipolowego),
  • badania przejść fazowych oraz dynamiki molekularnej kryształów molekularnych.

Program ćwiczenia obejmuje pomiary drugiego momentu linii próbki proszkowej M(NH3)6(BF4)3 (M=metal) w funkcji temperatury i wyznaczenie na tej podstawie temperatur przejść fazowych oraz energii aktywacji grup molekularnych.

Niezależnie od tego studenci mają nieograniczaną możliwość wykonywania własnego autorskiego programu badawczego.

By means of a Continuous Wave NMR spectrometer the student will measure spectra of various solid or liquid state samples, including e.g. Co(NH3)6(BF4)3 or its derivatives, at varying temperatures. From the thermal dependence of the spectral line shapes, information on the movement of protons or fluorine nuclei will be derived, and therefore on the rotational dynamics of the molecular groups incorporating those elements.